Jopek Józef. S. Stanisława ur. 13.01.1928 IPN Lu 00419/242 TW ps. „Jazgar” nr. ew. 3301 Wróble Wargocin powiat. Garwolin.

By | Kwiecień 7, 2020

Jopek Józef. S. Stanisława ur. 13.01.1928 IPN Lu 00419/242 TW ps. „Jazgar” nr. ew. 3301 Wróble Wargocin powiat. Garwolin.

Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Wróble Wargocin powiat. Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa KPMO w Garwolinie został pozyskany 14 marca 1967 roku na podstawie dobrowolnej zgody.  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jazgar”.  Werbunku dokonał st. sierż. Certa Henryk st. oficer operacyjny Ref. SB KP MO Garwolin. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do sprawy operacyjnej kryptonim „Iskra” dotyczącej podpalenia stodoły ob. Krawczyk Piotra członka kółka rolniczego mieszkańca wsi Wróble.  26 maja 1975 roku st. kapral Bogdan Bareja inspektor operacyjny Referatu SB KPMO w Garwolinie wystawił wniosek o eliminację z dalszej współpracy tajnego współpracownika ps. „Jazgar” nr. rejestracyjny, 3301 w którym czytamy:..//..//…….Wymieniony pozyskany został do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w związku z prowadzoną w 1966 r. przez RSB Garwolin sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „ISKRA”. Sprawa założona została w celu ustalenia sprawcy, wyjaśnienia przyczyn i motywów umyślnego podpalenia w dniu z 12 na 13 czerwca 1966 r. zabudowań gospodarczych Ob. Piotra Krawczyka – działacza społecznego i propagatora przebudowy wsi Wróble-Wargocin. Jednym z podejrzanych o podpalenie zabudowań był mieszkaniec tej wsi Ob. P……a Bolesław, na którego to w latach 1970-1974 prowadzony był kwestionariusz ewidencyjny krypt. „OPORNY” Nr. rej. 5855. Ob. Jopek Józef pozyskany został do współpracy na zasadzie dobrowolności w dniu 14 marca 1967 r.. Od tego okresu wykorzystywany on był kolejno do: sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „ISKRA”, – kwestionariusza ewidencyjnego kryp. „OPORNY” Nr. rej. 5855, – po zagadnieniu pionu IV-go do obserwacji i ustalania działalności tamtejszego proboszcza, – po zagadnieniu pionu III-go w sprawie obiektowej krypt. „PLON”, Nr. rej. 7842. Poza opisanymi wyżej zakresami pracy t.w. ps. „JAZGAR” udzielał informacji o kłusownikach i faktach nielegalnego posiadania broni myśliwskiej, które zostały przekazane do pionu MO. Oceniając działalność t.w.  w zakresie współpracy ze służbą bezpieczeństwa należy uznać go za jednostkę pozytywną. Otrzymywane od niego informacje /w większości pisemne/ były informacjami wiarygodnymi, potwierdzonymi i wartościowymi w kontekście zainteresowań pionu S.B. Sam t.w. chętnie przybywał na każde spotkanie, w miarę swoich możliwości na każde spotkanie przynosił pisemną informację. W okresie współpracy odbyto z t.w. 55 spotkań, 16-krotnie wynagradzano t.w. kwotami od 200 do 500 zł. należy nadmienić, że niejednokrotnie w okresie współpracy Ob. Jopek Józef dał się poznać, jako osoba posiadająca własną inicjatywę – jest zorientowany, co interesuje organa S.B i pozwala mu na selekcję wiadomości i zjawisk, o których nas informuje. Z chwilą zakończenia kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „OPRNY” oraz przeprofilowanie pracy w sprawie obiektowej krypt. „PLON” – dalsza współpraca z tajnym współpracownikiem ps. „JAZGAR” ze względu na jego przydatność i możliwość wykorzystania stała się zbędna. Obecnie ma on bardzo ograniczone możliwości informowania S.B. o interesujących nas zjawiskach ze względu na swoją pozycję środowiskową i społeczną, a także brak możliwości nawiązania jakichkolwiek z naszego punktu widzenia korzystnych kontaktów osobistych. Biorąc jednak pod uwagę chęci, zaangażowanie i postawę w dotychczasowej współpracy ze służbą bezpieczeństwa, że s chwilą zaistnienia sytuacji wymagającej jego pomocy może być ponownie podjęty do ponownej współpracy. //..//…W archiwach IPN znajduje się 106 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz