Jodłowski Maciej Andrzej s. Leona ur. 11.10.1946 IPN Lu 00414/374 TW ps. „Zefir” nr. ew. 4164 Mińsk Mazowiecki

By | Kwiecień 7, 2020

Jodłowski Maciej Andrzej s. Leona ur. 11.10.1946 IPN Lu 00414/374 TW ps. „Zefir” nr. ew. 4164 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku specjalisty konstruktora. Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim była obiektem podlegającym operacyjnej ochronie Służby Bezpieczeństwa, jako zakład o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w ramach sprawy obiektowej kryptonim „ŻURAW”. W uzasadnieniu pozyskania go, jako tajnego współpracownika SB st. sierż. Kosmalski insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach napisał:..//..//……wytypowany kandydat odpowiada wymogom oraz będzie miał możliwości wykonywania zadań po gospodarce narodowej – FUD. Zajmowane stanowisko oraz wykształcenie dają typowanemu naturalne możliwości zdobywania interesujących naszą służbę informacji.//..//……Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności 15.12.1978 roku st. sierż. Zenon Kosmalski insp. Wydz. III KWMO w Siedlcach. W jego charakterystyce, którą wystawił 21.04.1986 roku inspektor. Grupy V SB RUSW w Mińsku Mazowieckim por. Janusz Cylwik możemy przeczytać między innymi: //..//………..Wym. do współpracy ze służbą Bezpieczeństwa pozyskany został w dn. 15.12.1978r. na zasadzie dobrowolności przez insp. b. Wydziału III KWMO w Siedlcach st. sierż. Zenona Kosmalskiego………//..//…………..Przy pozyskaniu wykorzystany został fakt typowania wym. przez zakład na wyjazd do Iraku. W dn. 14.01.1980r. TW ps. „Zefir” przekazany został na kontakt ppor. Marcina Pawlaka, który w dn. 31.01.1981r. zawiesił z nim współpracę ze względu na jego wyjazd do Iraku. Za okres współpracy z wymienionym pracownikiem SB brak jest oceny źródła i jego charakterystyki. Ze zgromadzonych materiałów i przekazanych informacji, wynika jednak, że współpraca układała się pozytywnie. W trakcie współpracy nie stwierdzono ze strony TW dezinformacji lub dwulicowości. W tym czasie wynagrodzony został dwukrotnie prezentem w postaci koniaku. Ze względów kurtuazyjnych nie pobierano pokwitowania prezentów. W związku z powołaniem Służby Bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach, materiały dot. TW ps. „Zefir” zostały w lutym 1984r. przekazane przez Wydział V WUSW w Siedlcach do Mińska Maz. celem podjęcia go na kontakt. Po przyjeździe TW z Iraku, kontakt z nim został nawiązany w listopadzie 1984r. przez por. Janusza Cylwika. Po powrocie odbyto z nim łącznie 5 spotkań. W trakcie dwóch pierwszych spotkań, po pdjęciu go na kontakt, TW nie zgłaszał zaostrzeń odnośnie dalszej współpracy, jedynie odwlekał odbywanie spotkań, tłumacząc to brakiem czasu i obowiązkami rodzinnymi. Podczas kontaktu telefonicznego, w kwietniu 1985r. TW stwierdził, że ze względów rodzinnych chce wycofać się z dalszej współpracy, ponieważ jest to dla niego bardzo kłopotliwe. Mimo dużych oporów, zgodził się jednak na spotkanie w celu formalnego zakończenia współpracy. Swoją decyzję motywował względami rodzinnymi, wynikającymi głównie z choroby córki, która cierpi na astmę oraz zastrzeżeniami żony o niedostatecznym zajmowaniu się sprawami domowymi. Ponadto, jak stwierdził, nie nadaje się do tego typu zadań, stał się ostatnio człowiekiem nerwowym i psychicznie mocno to przeżywa. Z obserwacji własnej w trakcie spotkań oraz zebranych informacji wynika, że podane przez TW powody polegają na prawdzie. Na zakończenie zostało pobrane od niego stosowne zobowiązanie. Po odbyciu spotkania kontrolnego z udziałem Z-cy Szefa RUSW d/s SB w Mińsku Maz. postanowiono rozwiązać współpracę z TW ps. „ZEFIR” a materiały złożyć w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii: teczka personalna – B-10/Z, teczka pracy – B-5/Z. materiały można udostępniać innej jednostce bez porozumienia się z jednostką składającą. //..//…. Spotkania z TW odbywane były głównie na świeżym powietrzu, a ponadto w samochodzie lub w kawiarni. //..//….W archiwach IPN znajduje się 65 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz