Jaszczuk Jerzy s. Czesława ur. 06.08.1930 IPN Lu 00419/33 TW ps. „Robert” nr. ew. 1169 Wyłazy Dąbrówka gm. Skórzec pow. Siedlce

By | Kwiecień 7, 2020

Jaszczuk Jerzy s. Czesława ur. 06.08.1930 IPN Lu 00419/33 TW ps. „Robert” nr. ew. 1169 Wyłazy Dąbrówka gm. Skórzec pow. Siedlce

Mieszkaniec miejscowości Wyłazy Dąbrówka gmina Skórzec powiat Siedlce. Wykształcenie 7 klas. szkoły podstawowej. Członek PZPR. Zatrudniony w Urzędzie Pocztowym Warszawa 3 na stanowisku doręczyciela w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Siedlcach. 20 grudnia 1969 roku mjr. Bolesław Draczewski st. oficer Biura „W” MSW w Warszawie pozyskał go do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze pracownika zaufanego. Na okoliczność zwerbowania własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie. W 4 czerwca 1974r. w związku z przeniesieniem się do pracy w Siedlcach współpraca ta została rozwiązana.  W okresie współpracy był ponad 50 razy wynagradzany pieniężnie kwotami od 400 do 1100zł płatnymi miesięcznie. 15 lipca 1974 r. Naczelnik Wydziału „W” KSMO w Warszawie ppłk. J. Szeliga przesłał do komendanta ds. SB KPMO w Siedlcach materiały dotyczące jego osoby celem dalszego ewentualnego wykorzystania, jako współpracownika SB.  W końcowej charakterystyce TW ps. „Robert” nr. ew. 1169 wystawionej 12.05.1976 roku przez kpt. Ryszarda Ogórowskiego kierownika zmiany Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach możemy między innymi przeczytać: …..//..//……Tajny współpracownik ps. „Robert” pozyskany został na podstawie współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny. Pozyskania dokonał st. oficer Wydziału I Biura „W” MSW w Warszawie mjr. Bolesław Draczewski dl potrzeb pracy „W” w Warszawie w 1969r. T.w. ps. „Robert” pozostawał na kontakcie majora Draczewskiego do maja 1973r. a następnie na kontakcie st. oficera Wydziału I Biura „W” kpt. A. Batora. T.w. ps. „Robert” współpracował na kilku odcinkach pracy. W Warszawie do 4 czerwca 1974 roku. W czerwcu 1974 r. na własną prośbę zwolnił się z Urzędy Wymiany Poczty Warszawa – i rozpoczął pracę w UPT Siedlce-, 2 jako doręczyciel. W Warszawie rozwiązano z nim współpracę z MSW, przy czym napisał odpowiednie zobowiązanie. W Siedlcach na rozdzielni UPT -2 nie chciał i od tego czasu pozostawał w rezerwie. Kontaktu z nim nie nawiązywałem. Na terenie Warszawy od  końca 1969 roku do końca 1974r. odbyto z nim 53 spotkania w odstępach 1 miesiąca każde. Na niektórych był wynagradzany kwotami od 400 do 1100 złotych. Z uwagi na specyfikę pracy „W” rodzaje przekazywanych informacji przez t.w. ps. „Robert” dotyczyły wyłącznie problematyki „W”. spotkania z nim odbywano w wolnych pomieszczeniach służbowych UPT -3. T.w. ps. „Robert” do innych oprócz pracy „W” nie był wykorzystywany. W materiałach nie wymieniono, jakie rodzaje kontroli wobec niego stosowano na terenie Warszawy. Powodem eliminacji tw. ps. „Robert” i wyłączenie z rezerwy sieci tw. jest śmierć..//..//……..Udostępnienie akt /teczki personalnej/ wyłącznie z porozumieniem z Kierownikiem Sekcji „W” WZO WUSW w Siedlcach.//..//……W archiwum IPN znajduje się 169 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz