Jastrzębski Stefan s. Jana ur. 17.02.1947 IPN Lu 00414/399 kandydat na TW nr. ew. 7527 Kałuszyn

By | Kwiecień 7, 2020

Jastrzębski Stefan s. Jana ur. 17.02.1947 IPN Lu 00414/399 kandydat na TW nr. ew. 7527 Kałuszyn

Mieszkaniec Kałuszyna. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-chemik.  Zatrudniony na stanowisku kierownika zmiany w Społecznym Zjednoczeniu Przemysłowym „Libella” w Wytwórni Wyrobów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Zakład nr. 5 w Kałuszynie. Gdzieś od 1985 sierż. st. insp. SB RUSW w Mińsku Mazowieckim sierż. Grzegorz Dzięcioł opracowywał jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. 7.01.1986r. mł. chor. Insp. SB gr. IV RUSW w Mińsku Mazowieckim sierż. Grzegorz Dzięcioł wystawił wniosek o zaniechanie dalszego opracowywania jego osoby z powodu z powodu niechęci w/w do kontaktów z przedstawicielami SB i złożenie jego akt w archiwum Sekcji „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-10/Z z możliwością ich udostępniania innym jednostkom operacyjnym bez konieczności informowania o tym SB RUSW w Mińsku Mazowieckim.  W archiwach IPN znajduje się 36 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz