Jasiński Stanisław s. Pawła ur. 25.10.1943 IPN Lu 00419/1649 TW ps. „Nowak” nr. ew. 7284 Siedlce

By | Kwiecień 7, 2020

Jasiński Stanisław s. Pawła ur. 25.10.1943 IPN Lu 00419/1649 TW ps. „Nowak” nr. ew. 7284 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony w Siedleckich Zakładach Drobiarskich na stanowisku głównego mechanika. Od 16.06.1986 r. por Mieczysław Brzezek st. insp Wydz. VI WUSW w Siedlcach opracowywał jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa.  W raporcie o wyrażenie zgody na werbunek w/w skierowanym do naczelnika Wydziału VI WUSW w Siedlcach czytamy://..//…….Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na pozyskanie w charakterze tajnego współpracownika KO „JE” nr. ewidencyjny 7284. Wymieniony zarejestrowany jest w charakterze KO od 1984-08-30. W okresie dotychczasowych kontaktów udzielił mi szeregu wartościowych informacji pod względem operacyjnym. Z uwagi na zajmowane stanowisko, pełnione funkcje społeczne /przew. Rady Pracowniczej/ oraz bardzo dobre rozpoznanie osobowe załogi przedsiębiorstwa gwarantuje wysoką, jakość przekazywanych informacji w przyszłości. Jest pozytywnie ustosunkowany do organów SB oraz obecnej rzeczywistości. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o zatwierdzenie niniejszego raportu.//..//…20.06.1986 roku wyraził zgodę na podjęcie współpracy na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. W charakterystyce, którą wystawił jego oficer prowadzący kapitan Brzezek 13.12.1989 roku czytamy: //..//……TW ps. „NOWAK” pozyskany został do współpracy z organami SB w dniu 20.06.1986 r. przez por. M. Brzezek na zasadzie obywatelskiej oj odpowiedzialności za ład i porządek i porządek w kraju. Na współpracę zgodził się po pewnych wewnętrznych oporach pisząc stosowne zobowiązanie. Celem pozyskania było operacyjne zabezpieczenie SZD oraz ich filii terenowych. Z uwagi na zajmowane stanowisko służbowe, funkcje społeczne posiadał on Możliwości uzyskiwania i przekazywania informacji interesujących naszą służbę. W okresie współpracy odbyto z nim49 spotkań. Spotkania odbywane były z różną częstotliwością, najczęściej 1-2 razy w miesiącu, w Siedlcach, w różnych porach dnia, głównie na wolnym powietrzu. Zasada tajności spotkań była przestrzegana, dekonspiracji nie stwierdzono. Inicjatywa spotkań należała wyłącznie do pracownika SB. W okresie ocenianym TW przekazał 49 informacji, w tym 2 pisemnie. Informacje dotyczyły głównie problemów SZD, komentarzy na temat wydarzeń w życiu społeczno-politycznym kraju itp. Wykorzystywano je przede wszystkim w sprawie obiektowej „OVC” i informacjach dziennych itp. uzyskiwane informacje były wiarygodne, dezinformacji nie stwierdzono. Początkowo przedstawiały dosyć dużą wartość operacyjną. Wraz z wyborem TW na przewodniczącego NSZZ „S” w SZD, zaczął on zdradzać niechęć do współpracy, przekazując coraz bardziej lakoniczne informacje. TW ps. „NOWAK” kontrolowany był przez sieć K.S., TW ps. „Krzysztof”, „Tadeusz”. Oraz stawianie zadań kontrolnych. W okresie dotychczasowej współpracy nie był wynagradzany /odmawiał przyjęcia wynagrodzenia/. Ze względu na niechęć do współpracy, w związku z objęciem funkcji w Zarządzie NSZZ „S” w SZD oraz nieprzydatność operacyjną w obecnej chwili proponuję rozwiązać z nim współpracę.//..//……….W archiwach IPN znajduje się 65 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz