Gumaniuk Henryk s. Stanisława ur. 15.02.1932 IPN Lu 00419/291 kandydat na TW i KO ps. „GH” nr. ew. 1164 Sokołów Podlaski

By | Kwiecień 7, 2020

Gumaniuk Henryk s. Stanisława ur. 15.02.1932 IPN Lu 00419/291 kandydat na TW i KO ps. „GH” nr. ew. 1164 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier-geodeta urządzeń rolnych. Zatrudniony w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń rolnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku starszego inspektora geodety. Od 9.02.1973 r. jego osobę opracowywał pod kątem wykorzystania jej przez służbę bezpieczeństwa por. Henryk Witan st. insp. oper. SB KPMO Sokołów Podlaski.  W notatce służbowej dotyczącej Henryka Gamiuka sporządzonej  24.08.1976 r. którą sporządził  st. inspektora  Wydziału II KWMO w Siedlcach kpt. I. Stanek możemy między innymi przeczytać: ..//..//…….Kandydat na tw. opracowywany jest od 9.02.1973 r. i dotychczas opracowywanie nie zostało zakończone. W opracowaniu brało już udział trzech pracowników operacyjnych. Ostatnia notatka służbowa w materiałach opracowania z z d. 29.04.1976r. Przez okres 22.11.1973r. do kwietnia br. w ogóle nie wykonywano żadnych przy opracowywaniu kandydata. Do opracowania w/w wykorzystywani byli tw. ps. „Gwiazdowski”, Ko „Czarny” i „GH” przy, pomocy których scharakteryzowano osobowość, pozycję społeczną, stronę moralno-etyczną, walory osobiste i nałogi kandydata. Z uzyskanych ustaleń wynika, że kandydat jako student Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyjnym z udział w wystąpieniach antypaństwowych w 1953r. został z uczelni usunięty. Ojciec jego w okresie II wojny światowej brał udział w armii gen. Maczka, do kraju powrócił w 1947r. Dotychczas z kandydatem na tw. przeprowadzono 5 spotkań, które odbyto bez żadnego przygotowania i planu. Zetknięcia miały miejsce w budynku b. PPRN na korytarzu w Sokołowie Podlaskim, w parku lub ulicach miasta tj. w miejscach nie gwarantujących pełnej konspiracji. Rozmowy pracownika operacyjnego z wymienionym były zawsze przypadkowe. Kandydat nie chętnie rozmawiał z pracownikiem, zawsze się spieszył tłumacząc się nawałem pracy zawodowej. Ponieważ od 1973r. w życiu kandydata mogły zajść duże zmiany, proponuję do dn. 30.09.1976r. poprzez tw. ps. „Gwiazdowski” i ko. ps. „Czarny” przystąpić do ustalenia obecnej pozycji społecznej, strony moralno-etycznej, zainteresowań, walorów osobistych i nałogów, stosunek do Sł. Bezpieczeństwa oraz jak układa się pożycie małżeńskie. W zależności od uzyskanych wyników przeprowadzić z kandydatem rozmowę lub teczkę opracowania złożyć w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach….//..//….1.12.1978r. insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach ppor. Jan Łyp wystawił wniosek o wyeliminowanie kontaktu operacyjnego nr. 11 64 dotyczący Gumianiuk Henryka w którym możemy przeczytać, że://..//…………Po reorganizacji administracji państwowej materiały opracowania kandydata zostały przejęte przez Wydz. II KW MO w Siedlcach. W czasie dwóch ponownych rozmów przeprowadzonych z kandydatem ustalono, że posiada on informacje o charakterze ogólnym, nie zasługujące na operacyjną uwagę. W związku z tym w 1976r. kandydat został przerejestrowany na kontakt operacyjny do sprawy obiektowej „MAPA”. W czasie współpracy w/wymieniony przekazywał bardzo ogólne, bezwartościowe informacje, nie miał żadnych możliwości informowania nas o problemach nie związanych z geodezją. W listopadzie 1978r. otrzymaliśmy wytyczne Wydz. VI Dep. II MSW//..//………. o zaniechaniu prowadzenia sprawy obiektowej krypt. „MAPA” i złożeniu materiałów w archiwum. W związku z powyższym wnoszę o: – wyeliminowanie Henryka Gumaniuka z czynnej sieci k.o. – złożenie materiałów do archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach celem przechowania przez okres 10 lat /kategoria B-10/ – wycofania karty rejestracyjnej z kartoteki ogólnoinformacyjnej. //..//…….1.12.1978 roku zrezygnowania z dalszego wykorzystywania jego osoby z powodu braku możliwości operacyjnych. W archiwach IPN znajduje się 85 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz