Gugałka Stefan s. Józefa ur. 20.08.1939 IPN Lu 00419/817 KO ps. „GS” nr. ew. 2120 Życzyn powiat Ryki

By | Kwiecień 7, 2020

Gugałka Stefan s. Józefa ur. 20.08.1939 IPN Lu 00419/817 KO ps. „GS” nr. ew. 2120 Życzyn powiat Ryki

Mieszkaniec miejscowości Życzyn powiat Ryki. Wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony, jako dyżurny służby ruchu na stacji PKP w Życzynie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze kontaktu operacyjnego zwerbował go 27.11.1974 roku por. Jan Brzuszek insp. oper. SB KPMO w Rykach. W związku z reorganizacją administracyjną kraju w 1975 r. 1.09.1975r. został przekazany przez KWMO w Lublinie na kontakt Wydz. II KWMO w Siedlcach celem dalszego wykorzystania. 17.11.1980 roku st. insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach por. St. Włodarczyk wystawił wniosek o złożeniu materiałów dotyczących jego osoby w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach. W uzasadnieniu wniosku możemy przeczytać: //..//………Wyżej wymieniony od 1974r. wykorzystywany jest przez Służbę Bezpieczeństwa w charakterze KO. Udzielał informacji o sytuacji w rejonie obiektu wojskowego w Życzynie. Gdzie zlokalizowana jest 2 Centralna Składnica Materiałów Pędnych i Smarów. Miał być przekazany na łączność rezydenta. W wyniku podziału administracyjnego 1 1975r. koncepcja ta uległa zmianie i nadal wykorzystywany był w tym charakterze. Ze względu na dostateczną ilość sieci tw w tym rejonie dalsze wykorzystywanie wyżej wym. w tym charakterze za mijające się z celem. W związku z powyższym proponuję te materiały złożyć w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach. Okres przechowywania materiałów B-10. Rok brakownia 1991r. //..//……W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 9.05.2016 roku.

Dodaj komentarz