Głuchowski Tadeusz Leon s. Władysława ur. 20.02.1950 IPN Lu 00419/1244 kandydat na TW nr. ew. 7240 Siedlce

By | Kwiecień 7, 2020

Głuchowski Tadeusz Leon s. Władysława ur. 20.02.1950 IPN Lu 00419/1244 kandydat na TW nr. ew. 7240 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe o specjalności inżynier rolnik. Zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Od 25.06.1984 r. jego osobę, jako kandydata na potencjalnego tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa opracowywał kpt. Władysław Foryś kier Sekcji VII Wydz. III WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o nieprawidłowościach i negatywnych zjawiskach występujących w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 12.06.1986r. własnoręcznie napisał oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy faktu przeprowadzania z nim rozmów przez SB. 12.02.1987 r. kpt. Foryś wystawił wniosek o złożenie w archiwum materiałów dotyczących jego osoby z powodu kategorycznej odmowy współpracy ze względu na swoje przekonania.  W archiwach IPN znajduje się 58 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz