Giersz Wojciech Tadeusz s. Bohdana ur. 03.01.1952 IPN Lu 00419/1374 kandydat na TW nr. ew. 8030 Siedlce

By | Kwiecień 7, 2020

Giersz Wojciech Tadeusz s. Bohdana ur. 03.01.1952 IPN Lu 00419/1374 kandydat na TW nr. ew. 8030 Siedlce

 Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe o specjalności inżynier chemik. Zatrudniony w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej „Mera-Błonie” w Siedlcach na stanowisku kierownika Wydziału Galwanizerni. Jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa od 14.09.1987r. opracowywał ppor. Zbigniew Domański insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Opracowywanie jego osoby zakończono 13.05.1988 roku z powodu zmiany miejsca pracy, a jego akta zostały złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10/Z. W archiwach IPN znajdują się 54 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz