Ołdak Czesław s. Jana ur. 05.04.1930 IPN Lu 00419/34 TW ps. „M-Z” nr. ew. 1504 Łuków

By | Kwiecień 1, 2020

Ołdak Czesław s. Jana ur. 05.04.1930 IPN Lu 00419/34 TW ps. „M-Z” nr. ew. 1504 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Zatrudniony w lokomotywowni PKP Łuków na stanowisku maszynisty. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa KPMO w Łukowie został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 28.11.1972 roku. Zwerbował go por. Tadeusz Daniluk st. insp. oper. SB KPMO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „M-Z”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Podróż” o osobach zatrudnionych w lokomotywowni Łuków posiadających prawo do wyjazdów służbowych do Brześcia. Współpraca została zakończona 4.11.1975r. z powodu nieprzydatności – przestał ze względów zdrowotnych wyjeżdżać służbowo do Brześcia. 25.11.1975r. materiały dotyczące jego osoby zostały przekazane do archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach.  W archiwach IPN znajduje się 46 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz