ks. Daniłko Jan Teofil s. Wacława ur. 02.02.1937 IPN Lu 00419/172 kandydat na TW ps. „Daniel” nr. rej. 6479 Siedlce

By | Kwiecień 1, 2020

Daniłko Jan Teofil s. Wacława ur. 02.02.1937 IPN Lu 00419/172 kandydat na TW ps. „Daniel” nr. rej. 6479 Siedlce

Kanclerz kurii siedleckiej. Wykształcenie Wyższe. Ukończył Seminarium Duchowne w Siedlcach /1956-61/. Absolwent ATK w Warszawie /1963.61/ gdzie uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego. Od 1961 roku był w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa KW MO w Warszawie. Jego osobą zajmował się kpt. J. Żybura st. insp. operacyjny Wydz. IV KW MO w Warszawie. Następnie od 24.09.1971r. do 3.11.1978r. był opracowywany przez Wydział IV KW MO w Siedlcach, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika. We wniosku o zaniechaniu dalszego opracowywania kandydata na TW ks. Daniłko wystawionym 3 listopada 1978 roku przez majora J. Żyburę st. insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach możemy między innymi przeczytać: //..//……Wymieniony kałan formalnie został wzięty w opracowanie w charakterze kandydata na t.w. w dniu 24.09.1972 roku jako jednostka perspektywiczna. Po ukończeniu studiów w ATK w Warszawie został pracownikiem kurii siedleckiej, otrzymując początkowo funkcję notariusza Sądu Biskupiego, a później z wyboru został – Sekretarzem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej. W roku 1972 ordynariusz Mazur powierzył mu stanowisko kanclerz /p.o./, a później zatwierdził go na to stanowisko oficjalnym dekretem. Z punktu widzenia operacyjnego pierwsze 4 rozmowy były udane, co pozwalało przypuszczać, iż pozyskanie go do współpracy wydawało się realne. Po mianowaniu go kanclerzem kurii siedleckiej zaczął on unikac kontaktów z SB. Jeśli dochodziły one do skutku, to dawał on wyraźnie do zrozumienia, że nie chce się spotykać z pracownikiem resortu MSW dążąc nawet do całkowitego zerwania kontaktu z nami. Zaznaczyć należy, że czasami zależało mu na tych kontaktach m.in. celem załatwienia niektórych spraw prestiżowych, np. przyśpieszenie wydania paszportu ordynariuszowi czy jemu samemu. Starano się wykorzystać to, zdając sobie jednak sprawę z celów jakimi kierował się kandydat. Charakterystyczne iż zmiana jego postawy dotyczyła nie tylko nas jako SB, ale stał się on wyniosły i zarozumiały nawet w stosunku do swoich bliskich znajomych. W związku z tym podjęto aktywne działania zmierzające do kompromitacji jego osoby. Należy nadmienić,  iż przyniosły one pożądany skutek i został on nie tylko pozbawiony swego stanowiska, ale na okres  dwóch lat pozostawał na przymusowym urlopie nawet bez środków do życia, co w wyraźny sposób odbiło się na jego psychice. Można stwierdzić, iż kapłan ten przyszłości nie osiągnie takiej pozycji w hierarchii jaką miał w 1976r. O tym świadczy fakt, iż ostatnio31.1o.1976r. mianowany on został wikariuszem jednej parafii w diecezji siedleckiej i to po wielu zabiegach. W związku z tym wnoszę o zaniechanie dalszego opracowywania go jako kandydata na t.w. a materiały tego opracowania łącznie z dokumentami „W” i „PT”, – jako przedstawiającymi wartość operacyjną – złożyć w archiwum Wydziału „C” KWMO Siedlce, jako akta kategorii B-30. //..//..W archiwach IPN znajduje się 161 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz