Kalicka Anna Teresa c. Piotra ur. 19.01.1952 IPN Lu 00419/1071 LK krypt. „Gospoda” nr. ew.3835 Siedlce

By | Kwiecień 1, 2020

Kalicka Anna Teresa c. Piotra ur. 19.01.1952 IPN Lu 00419/1071 LK krypt. „Gospoda” nr. ew.3835 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Właścicielka mieszkania w Siedlcach przy ulicy Wosczerowicza. Wykształcenie wyższe o specjalności nauczyciel. Zatrudniona w Siedleckim Kombinacie Budowlanym „Podlasie” na stanowisku na stanowisku kierownika Działu Rekreacji i Wypoczynku. Jej osobę, jako potencjalnego współpracownika siedleckiej służby bezpieczeństwa opracowywał (właściciel mieszkania kontaktowego) sierż. Paweł Duszczyk insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach Operacja ta zakończyła się podpisaniem 7 marca 1978 roku umowy o korzystania z jej mieszkania przez służbę bezpieczeństwa. W umowie określono, że: mieszkanie będzie udostępniane we wszystkie dni tygodnia (bez sobót i niedziel) w godzinach od 8 do 15,30 w zamian za wynagrodzenie 1000 zł płatne kwartalnie. ^ lutego 1985 roku por. Paweł Duszczyk wystawił wniosek o zakończenie współpracy i złożenie materiałów dotyczących LK krypt. „Gospoda” w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. We wniosku możemy między innymi przeczytać; //..//…….W dniu 1976-07-07 zorganizowano LK krypt. „GOSPODA” u ob. Anny Kulickiej …………..//..//…..W mieszkaniu spółdzielczym typu M-2. Mieszkanie to wykorzystywano operacyjnie do 1982 roku. Wprowadzono tam czterech tajnych współpracowników. W okresie korzystania z LK nie stwierdzono żadnych faktów dekonspiracji. Łącznie na obsługę LK wydatkowano kwotę 10 483,30 złotych /dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 30/100/. W 1982 roku właścicielka zamieniła dotychczas zajmowane mieszkanie w Siedlcach na podobne w Łosicach. Podyktowane było to tym, że jej rodzice mieszkają również w Łosicach….//..//…W związku z powyższym wnioskuję o złożenie materiałów LK krypt. „GOSPODA” nr. rej. 3835 w archiwum tut. WZO z zaliczeniem do kategorii B-10. ..//..//…W lokalu tym odbywano spotkania z następującymi TW: TW ps. „Ron” nr rej. 2475, TW ps. „Bogdan” nr. rej. 3703 (Jastrzębski Mirosław), TW ps. „Kapka” nr. rej. 3987. W archiwach IPN znajduje się 116 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz