Chmiel Stanisław s. Ignacego ur. 04.09.1924 IPN Lu 00419/1456 kandydat na TW nr. ew. 8231 Siedlce

By | Kwiecień 1, 2020

Chmiel Stanisław s. Ignacego ur. 04.09.1924 IPN Lu 00419/1456 kandydat na TW nr. ew. 8231 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Emerytowany ppłk. Wojska Polskiego. Zatrudniony na stanowisku kierownika tajnej kancelarii w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Siedlcach. Jego osobę jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika opracowywał  od 4.06.1986r. ppor. Roman Skwierczyński insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być rozpracowywanie operacyjne środowiska transportu wiejskiego w województwie siedleckim w sprawie obiektowej kryptonim „Plon”. Opracowywanie kandydata zostało zakończone 27.02.1989r. z powodu odmowy napisania przez niego zobowiązania o podjęciu współpracy a jego akta zostały złożone w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się39 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 22.06.2015 roku.

Dodaj komentarz