Włodarczyk Bogusław s. Stanisława ur. 24.09.1962 IPN Lu 00425/210 TW ps. „Frezja” nr. ew. 3293 Samorządki pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 30, 2020

Włodarczyk Bogusław s. Stanisława ur. 24.09.1962 IPN Lu 00425/210 TW ps. „Frezja” nr. ew. 3293 Samorządki pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Samorządki powiat Garwolin. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik rolnictwa. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 8.10.1984 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Frezja”. Współpraca została zakończona 2.04.1985 r. z powodu odejścia do rezerwy WP.W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz