Dyka Dariusz Szczepan s. Jana ur. 02.01.1947 IPN Lu 555/35 TW ps. „Jan” nr. ew. 9303 Siedlce

By | Styczeń 29, 2020

Dyka Dariusz Szczepan s. Jana ur. 02.01.1947 IPN Lu 555/35 TW ps. „Jan” nr. ew. 9303 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności geodeta. Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. geodezji w Siedleckiej Centrali Materiałów Budowlanych „PROBUD”. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za porządek i bezpieczeństwo w kraju 16.09.1989r. kpt. Edward Masłosz insp. SB Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jan”. Celem pozyskania była realizacja przedsięwzięć związanych z kontrwywiadowczym zabezpieczeniem i ochroną osób pracujących w Oddziałach Kartografii i Geodezji oraz ich wyjazdów zagranicę. W okresie współpracy odbyto z nim 3 spotkania. Nie był wynagradzany ani kontrolowany przez inne osobowe środki pracy operacyjnej oraz środki techniki operacyjnej. Współpraca została zakończona  19.03.1990r. z powodu odmowy dalszej współpracy z uwagi na próbę zmiany pracownika go prowadzącego z ramienia SB. W archiwach IPN znajduje się 115 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016r.

Dodaj komentarz