Dobosz Edward s. Ignacego ur. 14.04.1957 IPN Lu 00425/67 TW ps. „Rysiek” r. ew. 34815 Suchowizna gm. Stanisławów kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 29, 2020

Dobosz Edward s. Ignacego ur. 14.04.1957 IPN Lu 00425/67 TW ps. „Rysiek” r. ew. 34815 Suchowizna gm. Stanisławów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Suchowizna gmina Stanisławów powiat Mińska Mazowiecki. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zawód wykonywany kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.03.1974r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Podpisał stosowne zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rysiek”. Współpraca została zakończona 23.08.1978r. z powodu odejścia do rezerwy.  W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz