Chudek Jarosław s. Jana ur. 19.05.1963 IPN Lu 554/69 TW ps „Student” nr. ew. 8486 Łuków

By | Styczeń 29, 2020

Chudek Jarosław s. Jana ur. 19.05.1963 IPN Lu 554/69 TW ps „Student” nr. ew. 8486 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Student III roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.  Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 9.02.1987r. na zasadzie na podstawie materiałów kompromitujących (naruszenie ustawy karno-skarbowej) ppor. Jerzy Filipek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Student”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Germania”. Współpraca została zakończona 1990r. w związku z zarządzeniem MSW nr. 93/90 i zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją Resortu Spraw Wewnętrznych, a akta TW ps. „Student” zostały złożone w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 72 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18.08.2016r.

Dodaj komentarz