Chełchowski Andrzej s. Augustyna ur. 15.08.1952 IPN Lu 445/59 TW ps. „15” nr. ew. 8627 Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 29, 2020

Chełchowski Andrzej s. Augustyna ur. 15.08.1952 IPN Lu 445/59 TW ps. „15” nr. ew. 8627 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności mechanik-kierowca. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju 18.05.1987r. st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Stanisław Szyndler. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „15”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji operacyjnych do Sprawy Obiektowej krypt. „Germania”., a konkretnie informacje na temat osób prowadzących na terenie RFN pensjonaty i hotele, w których zatrzymują się Polacy. Jako informator SB był oceniony bardzo wysoko, jako osoba obiektywna, prawdomówna i rzeczowa. Współpracę rozwiązano 1990r. w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr. 043/90 z dnia 10.05.1990r. a jego akta zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WZO WUSW w Siedlcach w kategorii akt B-5z jako nieprzydatnego do dalszego wykorzystania. W archiwach IPN znajduje się 55 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

Dodaj komentarz