Byczko Jan s. Pawła ur. 08.08.1943 IPN Lu 554/63 TW ps. „Misiek” nr. ew. 8354 Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 29, 2020

Byczko Jan s. Pawła ur. 08.08.1943 IPN Lu 554/63 TW ps. „Misiek” nr. ew. 8354 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne inżynier-elektronik. Zatrudniony na stanowisku kierownika produkcji Przedsiębiorstwa Zagranicznego „Mantex” w Aleksandrowicach. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 7.06.1989r. na zasadzie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju kpt. Jerzy Strzaliński z WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Misiek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Rodacy” dotyczącej kontroli operacyjnej właścicieli firm polonijno-zagranicznych działających na terenie woj. siedleckiego. W okresie współpracy odbyto z TW 3 spotkania. Nie był wynagradzany za przekazywane informacje, nie był kontrolowany przez inne osobowe źródła informacji ani przez środki techniki operacyjnej. Współpraca została zakończona w 1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych, a jego akta zostały przekazane do archiwum WO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5z. W archiwach IPN znajduje się 31 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta w 2016 roku.

Dodaj komentarz