Bronisz Zdzisław s. Klemensa ur. 13.07.1955 IPN Lu 554/68 TW ps. „Tadeusz” nr. ew. 8465 Węgrów

By | Styczeń 29, 2020

Bronisz Zdzisław s. Klemensa ur. 13.07.1955 IPN Lu 554/68 TW ps. „Tadeusz” nr. ew. 8465 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zawodowe. Zatrudniony w charakterze kierowcy w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Węgrowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go 22.02.1987r. na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny w kraju ppor. Janusz Filipek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tadeusz”. Celem pozyskania było z racji jego częstych wyjazdów do RFN zapewnienie dopływu informacji do sprawy operacyjnej krypt. „Germania. Od 18.01.1988r. przejął go na kontakt do dalszego prowadzenia, jako TW por. Jerzy Orzyłowski. W okresie współpracy był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną sumę 10.000zł.  Współpraca została zakończona w 1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 60 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18.08.2016r.

Dodaj komentarz