Zdzisław s. Józefa ur. 02.03.1942 IPN Lu 00414/192 TW ps. „Grab” nr. ew. 2975 Siemiatycze

By | Styczeń 7, 2020

Kalinowski Zdzisław s. Józefa ur. 02.03.1942 IPN Lu 00414/192 TW ps. „Grab” nr. ew. 2975 Siemiatycze

Mieszkaniec Siemiatycz. Wykształceni średnie techniczne o specjalności technik-budowlany. Zatrudniony na stanowisku inspektora budowlanego w WZIR w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go ppor. Tadeusz Gozdek insp. Wydz. Iii KW MO w Siedlcach. 04.05.1977r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grab”. W charakterystyce TW ps. „Grab” nr. ew. 297 którą wystawił 22.02.1980r. p.o. kierownika Sekcji V Wydz. III A KWMO w Siedlcach ppor. Z. Paska możemy między innymi przeczytać: …………….//..//…………………….TW ps. „Grab” jest pochodzenia chłopskiego, narodowość i obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, zawód technik budowlany, żonaty. Zatrudniony jest od kwietnia 1979r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rogowie na stanowisku kierownika grupy remontowo-budowlanej. Uprzednio /do czerwca 1978/ pracował w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Sokołowie Podlaskim w charakterze inspektora nadzoru /w tym czasie został pozyskany/, następnie w Rejonowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Wiejskiego w Kosowie Lackim na stanowisku kierownika działu technicznego. Do współpracy z SB został pozyskany w dniu 04.05.1977r. przez Inspektora Wydziału III ppor. T. Gozdka, na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o nieprawidłowościach występujących na odcinku inwestycji rolniczych oraz ujawniania faktów marnotrawstwa i niegospodarności. W sierpniu TW został przejęty do dalszej współpracy przez ppor. Z. Paskę. Ogółem w okresie dotychczasowej współpracy odbyto 20 spotkań w wyniku których sporządzono na piśmie informacje operacyjne ze słów źródła. Informacji pisanych własnoręcznie TW nie przekazał. Wynagrodzony nie był. Uzyskiwane od TW informacje przekazywane były wykorzystywane głównie w celach rozpoznawczych w sprawie obiektowej krypt. „Plon”. W ostatnim okresie czasu ustalono, że TW ps. „Grab” reprezentuje poglądy typowe dla fatalisty. Wierzy w przeznaczenie. Udziela małowartościowych pod względem operacyjnym informacji. Jego informacje stają się mniej wiarygodne, pochodzą głównie ze słyszanych plotek. Ze stawianych zadań nie wywiązuje się. Na umówione spotkania nie przychodzi. Ponadto TW odmawia dalszej współpracy, twierdząc, że nie odpowiada mu, gdyż nakłada ona pewne obowiązki, którym nie może sprostać m.in. z powodu braku czasu, swoich przekonań itp. Kontakty i współpracę z ppor. Gozdkiem tłumaczy względami koleżeńskimi. Biorąc pod uwagę powyższe dalsza współpraca z TW ps. „Grab” jest niecelowa i w związku z tym wnoszę o wyeliminowanie go z czynnej sieci informatorów i złożenie materiałów w archiwum tut. Wydz. „C”. //..//…..W dniu 28.03.1980 roku został wyeliminowany z czynnej sieci agenturalnej z powodu odmowy współpracy. W archiwach IPN znajduje się  62 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz