Mitura Jerzy s. Władysława ur. 05.05.1953 IPN Lu 00419/1540 TW ps. „J17” nr. ew. 7923 Siedlce

By | Styczeń 7, 2020

Mitura Jerzy s. Władysława ur. 05.05.1983 IPN Lu 00419/1540 TW ps. „J17” nr. ew. 7923 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec Wykształcenie średnie o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony na stanowisku starszego mistrza w narzędziowni Fabryki Samochodów Osobowych Zakład Produkcji Podzespołów w Siedlcach. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 26.02.1986r. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach chor. Ryszard Piłatowicz. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „J17”. Z czynnej sieci informatorów został wykreślony 4.12.1989 roku z powodu, że w marcu 1986r. wyjechał prywatnie do USA i nie zamierza powracać do kraju. Do momentu jego wyjazdu do USA odbyto z nim 5 spotkań podczas których przekazał szereg istotnych informacji dotyczących funkcjonowania związków zawodowych i funkcjonowania swojego zakładu pracy. Jego akta zostały złożone w archiwum WZO WUSW w Siedlcach 6.12.1989r. W archiwach IPN znajdują się 84 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz