Matuszewski Tadeusz s. Stanisława ur. 30.01.1948 IPN Lu 00425/243 TW ps. „Bogdan” nr. ew. 30181 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 7, 2020

Matuszewski Tadeusz s. Stanisława ur. 30.01.1948 IPN Lu 00425/243 TW ps. „Bogdan” nr. ew. 30181 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu kierowca. Podoficer zawodowy w stopniu st. kaprala w Ośrodku Szkolenia MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy z kontrwywiadem został zwerbowany tamże 11.07.1974r. Werbunku dokonał ppłk. Tadeusz Stępień Pom. K-ta OSMSW d/s KW w Mińsku Mazowieckim. Podpisał na tą okoliczność stosowne zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bogdan”.  Współpraca została rozwiązana 3.09.1979 roku z powodu nadużywania alkoholu co mogło doprowadzić do naruszenia zasad tajności zasad współpracy. W związku z tym podpisał deklarację o zachowaniu faktu współpracy w tajemnicy. W okresie współpracy był 4 razy wynagradzany pieniężnie za dobrą współpracę na łączną kwotę 1.700 zł.  W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz