Komorowski Antoni Marek s Wacława ur. 08.10.1943 IPN Lu oo419/1595 TW ps.„Zbyszek” nr. ew. 7129 Dąbrówka Ług gm. Skórzec

By | Styczeń 7, 2020

Komorowski Antoni Marek s Wacława ur. 08.10.1943 IPN Lu oo419/1595 TW ps.„Zbyszek” nr. ew. 7129 Dąbrówka Ług gm. Skórzec

Mieszkaniec miejscowości Dąbrówka Ług gm. Skórzec. Wykształcenie podstawowe.  Zatrudniony w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” na stanowisku ustawiacza maszyn. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności  11.12.1984r. kpt. Tadeusz Paczuski insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”. W grudniu 1987r. TW ps. „Zbyszek” zerwał współpracę.  Próby odnowienia kontaktów z TW nie przyniosły żadnych rezultatów. W jego charakterystyce pracy wystawionej 4 grudnia 1989r. wystawionej przez  mł. chor. Woźniaka insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach możemy miedzy innymi przeczytać: //..//…..TW ps. „Zbyszek” został pozyskany do współpracy przez kpt. T. Paczuskiego w dniu 1984-12-11 na zasadzie dobrowolności. W dniu 1987-11-06 został przekazany na kontakt mł. chor. A. Wożniaka. Podczas współpracy przekazywał ogólne informacje dot. działalności ZPDz. „Karo” w Siedlcach. Przekazywane informacje nie stanowiły wartości operacyjnych. Z Tw odbyto 9 spotkań z czego 8 odbył kpt. Paczuski. Materiały dotyczące jego osoby przekazano do archiwum Wydz. „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii: teczka personalna B-10z, a teczka pracy B-5z z zaznaczeniem, że można je udostępniać innym jednostkom bez porozumienia z jednostką składająca je do archiwum. W archiwach IPN znajduje się 48 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz