Kalinowski Szymon s. Stefana ur. 07.05.1942 IPN Lu 00419/1694 TW ps. „Kazik” nr. ew. 8349 Łochów

By | Styczeń 7, 2020

Kalinowski Szymon s. Stefana ur. 07.05.1942 IPN Lu 00419/1694 TW ps. „Kazik” nr. ew. 8349 Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony w Fabryce Maszyn Budowlanych „Bumar-Proma” w Ostrówku Węgrowskim na stanowisku kierownika Działu Eksportu i Zbytu Krajowego.  Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 26.06.1987R. Werbunku dokonał mł. chor. Ryszard Król insp. SB RUSW w Węgrowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kazik”. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji o faktach, zjawiskach i osobach będących w operacyjnym zainteresowaniu SB w ramach prowadzonej sprawy operacyjnej kryptonim „Jaga” na operacyjną ochronę FMB w Ostrówku Węgrowskim. Łącznie odbyto z nim pięć spotkań. Nie był wynagradzany w formie pieniężnej.  Współpracę z TW ps. „Kazik” rozwiązano 23.11.1989 roku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i kategoryczną odmową dalszej współpracy. W archiwach IPN znajdują się 33 dokumenty dotycząc jego osoby.

Dodaj komentarz