Zieliński Stanisław s. Michała ur. 25.11.1911 IPN Lu 00419/188 TW ps. „Wrona” nr. ew. 4027 Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 3, 2020

Zieliński Stanisław s. Michała ur. 25.11.1911 IPN Lu 00419/188 TW ps. „Wrona” nr. ew. 4027 Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Latowicz. Wykształcenie podstawowe. Członek PSL. Do współpracy z Referatem SB KP MO w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany 26.01.1960 roku na zasadzie korzyści materialnych. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wrona”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o byłym sekretarzu gminnym PSL Niedek Janie, o nadużyciach w GS i Kółku Rolniczym w Latowiczu, kontaktów osób świeckich z księżmi z parafii Latowicz, treści kazań i komentarzy do listów pasterskich i ponadto informacji do zabezpieczenia operacyjnego dużych uroczystości kościelnych na terenie gminy Latowicz. W grudniu 1965 roku współpraca z TW ps. „Wrona” została zawieszona z racji ujemnej opinii na temat jego osoby. Od 1967r. do 15.12.1972r. z byłym TW odbywano dalej spotkania. W grudniu 1972r. byłego TW przejęto ponownie na kontakt. Wykorzystywany był głównie do Sprawy Obiektowej kryptonim „Meczet” na fakt utworzenia nielegalnej kaplicy w miejscowości Iwowe z inspiracji księdza Wardziaka. Po dokonaniu zmian administracyjnych w kraju miejscowość Iwowe została włączona do powiat Garwolin w związku z tym przekazano tam prowadzoną Sprawę Operacyjną. Współpracę z TW ps. „Wrona” zakończono 5.02.1974 roku z powodu braku możliwości operacyjnych w/w. Z ramienia Referatu SB KP MO w Mińsku Mazowieckim prowadzili go następujący oficerowie SB: per. Tadeusz Paciorkowski, plut. Zbigniew Koronowicz, ppor. Wiesław Golcew. W czasie współpracy był wielokrotnie wynagradzany za przekazywane informacje kwotami od 100 do 400 zł. Łącznie z rąk funkcjonariuszy pobrał i pokwitował własnoręcznie kwotę 6.600 złotych. W archiwach IPN znajduje się ponad 80 dokumentów dotyczących jego osoby w tym liczne pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB z KP MO w Mińsku Mazowieckim.

Dodaj komentarz