Paszkowski Marek Jerzy s Jerzego ur. 29.10.1958 IPN Lu 00425/203 TW ps. „Hanna” nr. ew. 1045 Kałuszyn kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 3, 2020

Paszkowski Marek Jerzy s Jerzego ur. 29.10.1958 IPN Lu 00425/203 TW ps. „Hanna” nr. ew. 1045 Kałuszyn kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Kałuszyna. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik elektromechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 7.12.1978r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Legionowie. Współpraca została zakończona 30.09.1980r. z powodu zakończenia odbywania zasadniczej służby wojskowej i odejściem do rezerwy WP. Nie wyraził zgody na dalszą współpracę ze służbą bezpieczeństwa po odejściu do cywila. W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz