Czerw Roman s. Leonarda ur. 01.03.1950 Lu 00414/775 TW ps. „Murzyn” nr. ew. 5864 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów

By | Styczeń 3, 2020

Czerw Roman s. Leonarda ur. 01.03.1950 Lu 00414/775 TW ps. „Murzyn” nr. ew. 5864 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Ruchna gm. Liw pow. Węgrów. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik rolnictwa. Był zatrudniony na stanowisku brygadzisty w PGR Ruchna a następnie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Węgrowie. W charakterystyce pracy TW ps. „Murzyn”, którą wystawił insp. SB RUSW w Węgrowie ppor. Marek Bielski 30.11.1989 roku możemy między innymi przeczytać: //..//……….TW ps. „Murzyn” nr. ew. 5864 do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został w dn. 29.11.1981r. przez inspektora Pionu V RUSW w Węgrowie mł. chor. Grzegorz Króla na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo publiczne. Celem pozyskania była realizacja zadań w sprawie obiektowej krypt. „Plon” prowadzony na ochronę kompleksu gospodarki żywnościowej, a następnie w SO krypt. „Gospodarz” prowadzonej przez wydział V na kompleks gospodarki komunalnej, w tym PGK w Węgrowie. Wykorzystywany był również do realizacji zadań w KE krypt. „Ponury” prowadzonym na aktywnym działaczu byłej „S”. W okresie współpracy wykazał się efektywnością i zaangażowaniem w realizacji zadań. W przekazywanych informacjach był obiektywny i prawdomówny. Spotkania z TW odbywały się średnio 1 raz w miesiącu. Informacje przekazywał ustnie i pisemnie. Podczas współpracy TW ps. „Murzyn” wynagradzany był 5-cio krotnie kwotami pieniężnymi. Odbyto z TW 49 spotkań. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania przez TW ps. „Murzyn” nr. ew. 5864skonsultowano się z Wydz. V WUSW w Zamościu, który po sprawdzeniu możliwości utrzymywania dalszej współpracy z tw odmówił jego podjęcia. Z uwagi na powyższe oraz ze względu na brak możliwości utrzymywania kontaktów na brak możliwości utrzymywania kontaktów z tw rozwiązano z nim współpracę a materiały złożono w Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach zaliczeniem do kategorii: teczka personalna B-5-z, teczka pracy B-5-z…//..//….(zachowano oryginalną pisownię).W archiwach IPN znajdują się 53 dokumenty dotyczące jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy i pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB za przekazywane informacje.

Dodaj komentarz