Cybulski Eugeniusz s. Wacława ur. 05.06.1936 IPN Lu 00414/771 TW ps. „Gienek” nr. ew.. 7577 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów

By | Styczeń 3, 2020

Cybulski Eugeniusz s. Wacława ur. 05.06.1936 IPN Lu 00414/771 TW ps. „Gienek” nr. ew. 7577 Ruchna gm. Liw pow. Węgrów

Mieszkaniec wsi Ruchna gmina Liw powiat Węgrów. Wykształcenie niepełne podstawowe. Z zawodu rolnik. Dodatkowo zatrudniony w charakterze dozorcy na Stacji Obsługi Samochodów w Węgrowie. Do współpracy ze Służba Bezpieczeństwa został pozyskany 27.08.1985 roku w Węgrowie na podstawie materiałów obciążających (nietrzeźwość w miejscu pracy). W zamian za przystąpienie do współpracy zaoferowano jemu odstąpienie od ukarania przez Kolegium ds. Wykroczeń w Węgrowie. Do współpracy zwerbował go insp. SB RUSW w Węgrowie kpr. Stanisław Chyliński’. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Gienek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji będących w zainteresowaniu pionu VI SB na temat nielegalnej działalności Świadków Jehowy, ich struktur organizacyjnych i osób związanych z tym środowiskiem na terenie powiatu węgrowskiego. W jego końcowej charakterystyce współpracy wystawionej 13.11.1989 roku przez insp. SB RUSW w Węgrowie ppor. Stanisława Chylińskiego możemy między innymi przeczytać: //..//…….Tajny współpracownik ps. „Gienek” nr. ew. 7577 jest mężczyzną w wieku 53 lat. Posiada wykształcenie niepełne podstawowe. Jest członkiem wyznania Św. Jehowy. Ponadto członkowie najbliższej rodziny tw, tzn. siostra i córka, są również wyznawcami tej wiar. Szerokie znajomości tw wśród członków św. Jehowy dawały podstawę do przypuszczeń, iż uzyskiwał on będzie informacje z zakresu naszych zainteresowań. TW ps. „Gienek” do współpracy ze Służba Bezpieczeństwa został pozyskany w dniu  27.08.1985r. na podstawie materiałów obciążających…..//..//……….Podjęta próba pozyskania dała wynik pozytywny. W okresie od pozyskania do lipca 1986r. przebywał on na kontakcie st. kpr. S. Chylińskiego, a następnie st. kpr. J. Pędzicha. Należy nadmienić, że ze względu na śmierć matki tw, zły stan zdrowia tw i jego żony, na prośbę w/w zawieszono współpracę z nim na okres od stycznia 1986 do 31.07.1988r. Z uwagi na powyższe nie można mówić o systematyczności we współpracy z tw. Przekazywane przez niego informacje z zakresu działalności Św. Jehowy były płytkie, co było spowodowane stanem jego zdrowia, a co za tym idzie zanikającymi kontaktami z członkami tej wiary. Tw przekazywał informacje ustnie. Nie był za niewynagradzany. Spotkania odbywały się w miejscu jego pracy, a następnie p uzyskaniu przez niego renty chorobowej, w miejscu zamieszkania. W ostatnim okresie ze względu na zły stan zdrowia oraz brak kontaktów z czł. Św. Jehowy tw stał się bezwartościowy. Ponadto stało się to przyczyną odmowy dalszej współpracy z SB. W związku z powyższym postanowiono współprace z tw zakończyć, a zebrane materiały złożyć do archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii, teczka personalna B-5z i teczka pracy B-5z. ….//..//…….W archiwach IPN znajdują się 54 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz