Piekarski Leszek s. Kazimierza ur. 25.09.1958 IPN Lu 00425/175 TW ps. „Róża” nr. ew. 49637 kontrwywiad wojskowy Pilawa

By | Grudzień 13, 2019

Piekarski Leszek s. Kazimierza ur. 25.09.1958 IPN Lu 00425/175 TW ps. „Róża” nr. ew. 49637 kontrwywiad wojskowy Pilawa

Mieszkaniec Pilawy. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik budowlany. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 10.03.1981 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Bydgoszczy. Na tą okoliczność podpisał stosowne zobowiązanie. Współpraca została zakończona 15.10.1982r. z powodu odejścia do rezerwy. 26.08.1981 został nagrodzony kwotą 200 zł za przekazywane informacje. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz