Konopacki Stefan s. Jana ur. 21.01.1912 IPN Lu 00419/591 TW ps. „Armata” Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki

By | Grudzień 13, 2019

Konopacki Stefan  s. Jana ur. 21.01.1912 IPN Lu 00419/591 TW ps. „Armata” Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec wsi Redzyńska gmina Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki. Do współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego 23.01.1945 roku został zwerbowany na zasadzie dobrowolności. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie. Zobowiązanie złożył na ręce funkcjonariusza Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Madziar Wacława obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Armata”.  W archiwach IPN zachowało się tylko 5 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o podjęciu współpracy.

Dodaj komentarz