Jaworski Kazimierz s. Karola ur. 17.11.1951 IPN Lu 00414/469 KO ps. „Kazimierz” nr. ew. 7352 Siedlce

By | Grudzień 13, 2019

Jaworski Kazimierz s. Karola ur. 17.11.1951 IPN Lu 00414/469 KO ps. „Kazimierz” nr. ew. 7352 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracownik Fabryki Narzędzi Skrawających „Vis” w Siedlcach. pracujący na kontrakcie w NRD. 14.05.1982 roku został zwerbowany na zasadzie dobrowolności do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze kontaktu operacyjnego. Pozyskania dokonał mjr. Zbigniew Listkiewicz inspektor SB z MSW w Warszawie. Celem pozyskania była infiltracja Polaków pracujących na kontraktach w NRD. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kazimierz”. We wniosku o rozwiązanie współpracy z KO ps. „Kazimierz” nr. ew. 7352 wystawionym 30.12.1987 r. przez kpt. Krzysztofa Siwińskiego z WUSW w Siedlcach czytamy: //..//………W/wym. został pozyskany do współpracy przez oficera MSW na terenie NRD w 1982r. na zasadzie dobrowolności. W NRD KO był zatrudniony, jako kierownik polskiej grupy przemysłowej w zakładach VER Gummiwerke Woltershausen. W 1984r. ko. „Kazimierzowi” wygasła umowa o pracę i powrócił do kraju. W lipcu 1985 roku materiały dotyczące wyżej wymienionego zostały przesłane do Wydziału V WUSW w Siedlcach, ze względu na poprzednie miejsce pracy i zamieszkania. W piśmie o tym wspomniano, iż w przypadku rezygnacji z dalszego wykorzystania ko. „Kazimierz”, materiały należy złożyć w Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. Przeprowadzone rozpoznanie wskazuje, że ko. „Kazimierz” nie powrócił do pracy w poprzednim zakładzie pracy i nie zamieszkał na naszym terenie. W związku z powyższy wnoszę o wyeliminowanie w/wym. z czynnej sieci informacyjnej i złożenie w WZO sekcja „C” w kategorii B-5. Po sfilmowaniu materiały przechowywać przez okres lat ….materiały można wypożyczać innym jednostkom bez porozumienia z Wydz. V WUSW w Siedlcach.  Podpisał kpt. Krzysztof Siwiński. //..//…. W archiwach IPN znajdują się 62 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz