Barbasiewicz Agnieszka c. Bogdana ur. 07.06.1960r. IPN Lu 00414/977 i IPN Lu 00423/106 KO WZO nr. rej. 9124 Siedlce

By | Grudzień 13, 2019

Barbasiewicz Agnieszka c. Bogdana ur. 07.06.1960r. IPN Lu 00414/977 i IPN Lu 00423/106 KO WZO nr. rej. 9124 Siedlce

Mieszkanka  Siedlec. Wykształcenie średnie. Kucharka w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 4.11.1988r. była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, która prowadziła zabezpieczenie operacyjne Zajazdu Hetman. Z ramienia SB prowadził ją ppor. Jan Jurzyk. Współpracę zakończono 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz