Jasiński Mirosław s. Czesław ur. 21.07.1940 IPN Lu 00414/921 TW ps. „Automobilista” nr. ew. 6530 Siedlce

By | Listopad 16, 2019

Jasiński Mirosław s. Czesław ur. 21.07.1940 IPN Lu 00414/921 TW ps. „Automobilista” nr. ew. 6530 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne.  Zatrudniony w Ośrodku Transportu Leśnego w Siedlcach na stanowisku specjalisty d/s MOB i zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 1.09.1983r. ppor. Mieczysław Brzezek insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Alpinista”. W charakterystyce TW ps. „Automobilista”, którą wystawił 21.02.1990r. por. Zdzisław Zienkiewicz insp.  WOG WUSW w Siedlcach czytamy: //..//……Pozyskany do współpracy w dniu 1.09.1983 roku na podstawie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju przez ppor. Mieczysława Brzezka.  TW jest żonaty, posiada troje dzieci, żona pracuje w Przychodni, jako pielęgniarka. Aktualnie TW jest zatrudniony w MPRB w Siedlcach. Był wykorzystywany jako źródło ogólnoinformacyjne. W okresie współpracy odbyto 56 spotkań na terenie miasta lub poza miastem w samochodzie TW, na wolnym powietrzu albo w lokalu gastronomicznym. Podczas współpracy systematyka spotkań była dobra, był wynagradzany w formie prezentów i paczek delikatesowych. Kontakt z TW był utrzymywany na bieżąco, informacje operacyjne były rzeczowe i dogłębne. Wnioski: 1. Ze względu na obecna sytuację społeczno-polityczną w kraju reorganizację resortu Spraw Wewnętrznych wnoszę o rozwiązanie współpracy z dniem 21.02.1990 roku. 2. Teczkę personalną złożyć z zakwalifikowaniem do kategorii B-10/z. 3. Teczkę pracy TW złożyć z zakwalifikowaniem B-5/z. 4. W przypadku zainteresowania się materiałami przez inna jednostkę udostępnić bez porozumiewania się z tutejszym Wydziałem. //..//.. W archiwach IPN znajduje się 21 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz