Jasiński Ireneusz s. Czesława ur. 05.05.1949 IPN Lu 00414/854 TW ps. „Gustaw” nr. ew. 8671 Siedlce

By | Listopad 16, 2019

Jasiński Ireneusz s. Czesława ur. 05.05.1949 IPN Lu 00414/854 TW ps. „Gustaw” nr. ew. 8671 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik meliorant. Właściciel gospodarstwa rolnego w Suchożebrach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 15.06.1987 roku kpt. Sadowski st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu z SB współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Gustaw”. W charakterystyce TW ps. „Gustaw” nr. ew., 8671 którą wystawił 15.02.1990r. kpt. Sadowski możemy przeczytać:..//..//………Tajny współpracownik „Gustaw” został pozyskany do współpracy w dniu 15.06.1987 r. na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek i bezpieczeństwo publiczne. Tw. przekazywał informacje ustnie na podstawie, których sporządzano informacje pisemne. Informacje miały charakter opisowy i dotyczyły sytuacji wewnętrznej kraju w szczególności regionu siedleckiego. Współpraca przebiegała w miarę systematycznie. Źródło było wykorzystywane do sprawy obiektowej „Plon”. Spotkania były organizowane w różnych godzinach dnia na terenie Siedlec. Tw nie był wynagradzany. Kontrolowany był przez inne źródła. W związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz reorganizacją MSW z dniem 13.02.1990 r. rozwiązano dalszą współpracę. //..//…… W archiwach IPN znajduje się 28 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz