Jarząbkowski Andrzej Józef s. Antoniego ur. 21.03.1951 IPN Lu 00414/266 TW ps. „Rafał” Łuków

By | Listopad 16, 2019

Jarząbkowski Andrzej Józef s. Antoniego ur. 21.03.1951 IPN Lu 00414/266 TW ps. „Rafał” Łuków

Technik mechanik pracujący w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łukowie jako spawacz. W grudniu był na etacie w Komisji Zakładowej „S” 15 grudnia 1981 został zatrzymany w areszcie MO a 16 grudnia 1981 r ze strachu podpisał zobowiązanie o współpracy.. W związku z tym, że nie zgłaszał się na spotkania i w okresie czasu od 12.06.1982 do 31.01.1983 przebywał na rencie chorobowej i tym że 31 stycznia 1983 został zatrzymany w areszcie nakazem prokuratury rejonowej w Gdańsku pod zarzutem paserstwa i nielegalnego handlu.  14.02.1983 postanowiono zaniechać współpracy z TW „Rafał”. Wniosek wystawił  Kierownik Gr. Oper. w Łukowie Wydz. IV KW MO w Siedlcach por. Jan Grochowski.

Dodaj komentarz