Jakubiak Andrzej Józef s. Józefa ur. 22.01.1960 IPN Lu 00414/774 TW ps. „Agat” nr. ew. 9808 Węgrów

By | Listopad 16, 2019

Jakubiak Andrzej Józef s. Józefa ur. 22.01.1960 IPN Lu 00414/774 TW ps. „Agat” nr. ew. 9808 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektryk. Zatrudniony na stanowisku konserwatora w Podlaskiej Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „CEPELIA” w Węgrowie. Do współpracy z SB zwerbował go 21.04.1988 roku ppor. Andrzej Dołowy insp. Wydz. V RUSW w Węgrowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Agat”. W charakterystyce którą jemu wystawił  22.11.1989r. insp. SB RUSW w Węgrowie ppor. Mieczysław Bielski możemy między innymi przeczytać: …//..//…..W/w do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został przez insp. b.. Wydz. V RUSW w Węgrowie ppor. Andrzeja Dołowego w dniu 21.04.1988r. na zasadzie dobrowolności.  W czasie współpracy z TW odbyło się 5 spotkań. TW przekazywał informacje ustnie z których opracowywano pisemne informacje do sprawy obiektowej „Spółdzielcy”. Z reguły spotkania z TW ps. „Agat” odbywano w godzinach popołudniowych 16-18 w samochodzie służbowym poza terenem Węgrowa. W okresie współpracy TW ps. „Agat” nie był wynagradzany. Ze względu na zmianę sytuacji politycznej obecnie TW ps. „Agat” kategorycznie odmawia dalszej współpracy z SB. W związku z powyższym postanowiono współpracę z TW ps. „Agat” rozwiązać, a zebrane materiały operacyjne złożyć do Archiwum Sekcji „C” WUSW Siedlce z zaliczeniem do kategorii akt: teczka personalna B-5-z, teczka pracy B-5-z.//..//…….W archiwach IPN znajduje się 36 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz