Gadomski Mirosław s. Jana ur. 06.12.1960 IPN Lu 00419/1842 TW ps. „Turysta” nr. ewid. 8100 Siedlce

By | Listopad 16, 2019

Gadomski Mirosław s. Jana ur. 06.12.1960 IPN Lu 00419/1842 TW ps. „Turysta” nr. ewid. 8100 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-elektryk. Zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Siedlcach na stanowisku instruktora technicznego. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 12.07.1986 r. na zasadzie dobrowolności chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Turysta”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu bieżących informacji do prowadzonej Sprawy Obiektowej kryptonim „ANTENA” oraz innych informacji dotyczących resortu łączności. W jego charakterystyce jaką wystawił  12 lutego chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach czytamy: //..//..CHARAKTERYSTYKA  tw. ps. ‘TURYSTA’ nr. ew. 8100. TW ps. „TURYSTA”  narodowość i obywatelstwo polskie. Wykształcenie średnie techniczne, żonaty zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Siedlcach jako instruktor techniczny. Do współpracy z SB został pozyskany 86.07.12 na zasadzie dobrowolności przez inspektora Wydz. V chor. Łyszkiewicza. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji w ramach sprawy obiektowej krypt „Antena”. W czasie dotychczasowej współpracy przekazał 13 informacji. Źródło ogólnoinformacyjne. Przedsięwzięcia W związku ze zmieniającą się syt. Społeczno-polityczną w kraju oraz reorganizacją  w resorcie spraw wewnętrznych wnoszę o rozwiązaniu współpracy z TW. Teczkę pracy i personalną złożyć w Archiwum Sekcji „C” WZO w Siedlcach. Bez zgody osoby prowadzącej materiałów nie udostępniać. //..//… Współpraca z TW ps. „Turysta została zakończona 19.02.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych, a jego akta zostały złożone w Archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5Z. W archiwach IPN znajduje się 58 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz