Fiuk Stefan s. Aleksandra ur. 04.04.1935 IPN Lu 00419/1506 TW ps. „Kryński” nr. ew. 8377 Siedlce

By | Listopad 16, 2019

Fiuk Stefan s. Aleksandra ur. 04.04.1935 IPN Lu 00419/1506 TW ps. „Kryński” nr. ew. 8377 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniony na stanowisku księgowego w Rolniczej Spółdzielni w Krynce Łukowskiej. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 12.12.1986r. mł. chor. Przyboś Adam insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. W jego charakterystyce pracy jako TW którą wystawił  26.09.1989r. insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach Adam Przyboś możemy między innymi przeczytać: //..//……Tw ps KRYŃSKI został pozyskany do współpracy w charakterze tajnego współpracownika w dniu 1986.12.12 na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności. Celem pozyskania była możliwość uzyskania informacji o charakterze gospodarczym, społeczno-politycznym w jednostkach gospodarki uspołecznionej rolnictwa. //..//……..Podczas dotychczasowej współpracy odbyto z tw 10 spotkań w tym 3 podczas których tw nie przekazał informacji mających znaczenie operacyjne. Wielokrotnie tw nie przychodził na spotkania, mimo wcześniej umówionego spotkania. Informacje tw przekazywał ustnie. Dwukrotnie podawał sprawozdania finansowe RSP, które sporządził własnoręcznie. Przekazywane informacje nie miały większego znaczenia operacyjnego i nie można ich było wykorzystać do wszczęcia spraw oraz wykorzystać w inny sposób. Spotkania z tw odbywały się do dnia 1987.11.03 /ostatnie spotkanie/. Na następne spotkanie tw nie przyszedł. Podczas kontaktów telefonicznych tw stwierdzał, iż nie ma czasu się spotkać tłumacząc to nadmiarem pracy. //..//………Tw podczas współpracy  był kontrolowany przez tw Eugeniusz. Z uzyskanych informacji operacyjnych od w/w wynika, iż tw Kryński podczas spożywania alkoholu w gronie pracowników RSP w prowadzonej rozmowie został zdekonspirowany, że współpracuje z MO lub SB. Tw stwierdził iż, w rozmowie z prezesem spółdzielni uzyskał informacje, że po tym fakcie pracownicy unikają go i nie prowadzą z nim rozmów. Po uzyskaniu tej informacji próbowano nawiązać kontakt z tw KRYŃSKI lecz odmówił on spotkania, tłumacząc, że nie posiada informacji, które by nas interesowały. Podczas przypadkowego spotkania 1989-04-28 Siedlcach na ul. 1-go Maja tw stwierdził, iż nie chce się spotykać ponieważ obecnie nie ma sensu przekazywać informacji oraz przemyślał całą dotychczasową współpracę i nie chce się spotykać. Oceniając dotychczasową współpracę z tw KRYŃSKI oraz jego postawę pod wpływem alkoholu należy stwierdzić iż tw został zdekonspirowany i nie posiada możliwości uzyskiwania informacji pozostających w zainteresowaniu SB i MO. //..//…..(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajdują się 34 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz