Emilianowicz Józef s. Stefana ur. 03.05.1938 IPN Lu 00419/1691 TW ps. „Emil” nr. ew. 6452 Węgrów

By | Listopad 16, 2019

Emilianowicz Józef s. Stefana ur. 03.05.1938 IPN Lu 00419/1691 TW ps. „Emil” nr. ew. 6452 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie o specjalności technik-leśnik. Zawód wykonywany leśniczy w nadleśnictwie Łochów. Do współprace z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 27 września 1982 roku mł. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach plut. Grzegorz Król. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Emil”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił 20.11.1989r. insp. SB RUSW w Węgrowie chor. Bogdan Pędzich możemy między innymi przeczytać://..//….W/w TW do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany przez insp. b. Wydz. IV KW MO w Siedlcach przez plut. Grzegorza Króla w dniu 82.09.27 na zasadzie dobrowolności. W okresie współpracy z TW odbyto 43 spotkania. 2-krotnie TW spotkania odwoływał, a 7-krotnie na spotkania nie przyszedł. TW przekazywał informacje ustnie z których sporządzano pisemne informacje do sprawy obiektowej krypt. „Plon”, oraz sprawy obiektowej krypt. „Las”. Z reguły spotkania z TW ps. „Emil” odbywane były w godzinach popołudniowych 16-18 w tym 6 w jego mieszkaniu, 15 w Węgrowie na wolnym powietrzu lub w samochodzie służbowym, 2 spotkania w Stoczku, 4 w (wyraz nieczytelny), 1 w  (wyraz nieczytelny) oraz 6 spotkań w LK „Zacisze”. W okresie współpracy TW ps. „Emil” był wynagradzany 4 krotnie kwotami 2000, 2000, 4000 i 5000 zł. W okresie współpracy TW ps. „Emil” był kontrolowany poprzez inne osobowe źródła informacji. Ponieważ w ostatnim okresie czasu TW nie przekazywał żadnych informacji, nie chciał umawiać się na spotkania motywując ten fakt tym, że nie posiada wolnego czasu i nie posiada możliwości operacyjnych, ostatecznie odmówił dalszej współpracy. W związku z powyższym postanowiono współpracę z TW ps. „Emil” rozwiązać a materiały operacyjne złożyć w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kat. teczka pracy B-5z, a teczkę personalną B-5z.//..//……W archiwach IPN znajduje się 35 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz