Zagańczyk Mirosław s. Mirosława ur. 92.02.1963 IPN Lu 00425/213 TW ps. „Stive” nr. ewid. 63311 Mińsk Mazowiecki

By | Październik 20, 2019

Zagańczyk Mirosław s. Mirosława ur. 92.02.1963 IPN Lu 00425/213 TW ps. „Stive” nr. ewid. 63311 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie o specjalności mechanik-kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 11.05.1984r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stive”. W charakterystyce tajnego współpracownika ps. „Stiwe” wystawionej przez mjr. Jana Wasilewskiego st. pomocnika Szefa Wydz. WSW możemy przeczytać: //..//….Tajny współpracownik  „Stive” udziału w sprawach  i materiałach wstępnych udziału nie brał. W okresie współpracy dostarczał informacji charakteru profilaktycznego dotyczącego zabezpieczenia broni, amunicji, rozpoznania stosunków międzyludzkich. W toku współpracy był mało zdyscyplinowany, nie wykazywał własnej inicjatywy i pomysłowości. //..//… Współpraca została zakończona 13.03.1985r. z powodu odejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności została zdjęta z jego akt 2.07.2019r.

Dodaj komentarz