Wittich Stanisław s. Mariana ur. 07.08.1956 IPN Lu 555/53 TW ps. „Rumcajs” nr. ewid. 8277 Kotuń pow. Siedlce

By | Październik 20, 2019

Wittich Stanisław s. Mariana ur. 07.08.1956 IPN Lu 555/53 TW ps. „Rumcajs” nr. ewid. 8277 Kotuń pow. Siedlce

Mieszkaniec miejscowości Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Zatrudniony na stanowisku kierowcy TIR w PMPS Pekaes Auto-Transport SA Warszawa Oddział w Siedlcach. Do współpracy z SB na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju pozyskał go 1.09.1986r. ppor. Lech Dębczak insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rumcajs”.   W charakterystyce TW ps. „Rumcajs”, którą wystawił 16.03.1990 roku ppor. Jarosław Nalazek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach między innymi możemy przeczytać: //..//……. CHAREKTERYSTYKA TW ps. „Rumcajs” nr. ewid.  8277 //..//…….Z dotychczasowej współpracy należy ocenić go człowieka realnie oceniającego otaczający go rzeczywistość. Nie sprawiał dotychczas kłopotów w płaszczyźnie obopólnej współpracy. Rozumie potrzeby działania organów ochraniających państwo i jego obywateli. TW cechuje cichy i spokojny tryb życia. W kontaktach towarzyskich przejawia uprzejmość i wiele taktu. Jego styl bycia, zachowanie, w/wym. cechy osobiste oraz prezencja osobista sprawiają, że budzi zaufanie współrozmówców. Nie przejawia skłonności do nadużywania napojów alkoholowych, pali papierosy „Caro”. Jest człowiekiem zrównoważonym i rozsądnym. Nie stwierdzono nagłych zmian nastroju powodujących nieprzemyślane działania. W kontaktach z pracownikiem prowadzącym nie zachodzą zdekonspirowania. Zachowuje się swobodnie. Do współpracy został pozyskany 1.09.1988r. na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za porządek publiczny i bezpieczeństwo kraju. Pozyskanie w/wym. w charakterze tajnego współpracownika podyktowane było potrzebą realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez tut. Wydział II sprawy obiektowej krypt. „TRANSPOL” na kierunku kontrwywiadowczego zabezpieczenia wszystkich międzynarodowych przejazdów TIR. Ze względu na specyfikę pracy TW regularne kontakty z nim są w dużej mierze utrudnione. Dotychczas z TW odbyto 21 spotkań agenturalnych, podczas których uzyskano szereg informacji w zakresie międzynarodowego transportu samochodowego, nieprawidłowość w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, niezadowolenia i konfliktów w miejscu pracy. TW przekazywał informacje w formie ustnej. Nie odnotowano styku TW tak w kraju jak i za granicą z przedstawicielami służb wywiadowczych kk oraz z ich rezydenturą i agenturą. Częstotliwość odbywanych spotkań różnorodna. Miejsca spotkań dobierane były w zależności od aktualnych wówczas warunków m.in. w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Siedlce, w samochodzie służbowym TW poza obszarem miasta, w domu TW jak również na wolnym powietrzu. Uzyskane tą drogą informacje wykorzystywano bieżąco oraz porównywano z posiadaną wiedzą w poszczególnych tematach, informacjami od innych źródeł informacji m.in. TW ps. „Maciek” i „Mecenas”. W początkowym okresie współpracy jak również na bieżąco prowadzoną pracę metodyczną-szkoleniową. Przeszkolono TW z zakresu: form i metod pracy obcych służb specjalnych metod i sposobów realizacji zlecanych zadań i zdobywania informacji zasad konspiracji i elastycznego legendowania wykonywanych zadań i spotkań linii postępowania TW Źródło niewynagradzane. TW ps. Rumcajs realizował na bieżąco zadania ogólno-rozpoznawcze na terenie kraju i za granicą. //..//…..Współpraca z TW ps. „Rumcajs” została zakończona 16.03.1990r. z powodu zarządzenia MSW nr. 043/90 a 31.07.1990r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach.  W archiwach IPN znajduje się 155 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

Dodaj komentarz