Szuba Wojciech s. Józefa ur. 03.03.1945 IPN Lu 555/3 TW ps. „Długi” nr. ewid. 2734 Mińsk Mazowiecki

By | Październik 20, 2019

Szuba Wojciech s. Józefa ur. 03.03.1945 IPN Lu 555/3 TW ps. „Długi” nr. ewid. 2734 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektro-monter. Zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim na stanowisku instruktora zawodu. Członek PZPR. Przewodniczący Zakładowego Koła ZSMP. Do współpracy w charakterze tajnego współpracownika SB Wydziału II KW MO w Siedlcach został zwerbowany na zasadzie dobrowolności  18.01.1977r. Werbunku dokonał kierownik Grupy Wydz. II KW MO w Siedlcach kpt. Stanisław Kozłowski. W/w własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Długi”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat figuranta sprawy operacyjnego kryptonim „Hans” /Sohimiński Jan/ posiadającego rodzinę w RFN. Był bliskim znajomym tej osoby.  W charakterystyce TW ps. „Długi” wystawionej 16.01.1978 roku przez kpt. Kozłowskiego możemy przeczytać: //..//………. W/wym. do współpracy został pozyskany w dniu 18.01.1977r. Celem pozyskania było informowanie Służby Bezpieczeństwa o postawie, zachowaniu się, zainteresowaniach, kontaktach, wypowiedziach trybie życia i stanie majątkowym figuranta sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Hans”. /Chodziło tu o Sohimińskiego Jana/. Tw w trakcie współpracy był szczery, obowiązkowy i prawdomówny. Jego informacje w znacznym stopniu przyczyniły się do realizacji tej sprawy. W czasie współpracy nie zanotowano faktu dekonspiracji. Tw część informacji sporządzał na piśmie. Ogółem odbyto dwanaście spotkań z tw, które odbywano w większości w LK i samochodzie służbowym. Był dwukrotnie wynagradzany. Od miesiąca października 1977r. tw ps. „DŁUGI” studiuje w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Jego styk ze środowiskiem mińskim jest sporadyczny ponieważ zamieszkuje w akademiku w Warszawie. W związku z zakończeniem sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Hans” i rozpoczęcie studiów przez tw w WSNS w Warszawie postanowiono zrezygnować z dalszej współpracy, a materiały złożyć w archiwum Wydz. „C” KW MO w Siedlcach na okres 30 lat. Tw ps. „DŁUGI” nadaje się do ponownego wykorzystania. //..//.. (zachowano oryginalną pisownię). Ostatecznie został wyeliminowany 30.01.1978r. z czynnej sieci agenturalnej z powodu nieprzydatności. W archiwach IPN znajdują się 104 dokumenty dotyczące jego osoby w tym dwa własnoręcznie napisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusz SB na łączną kwotę 1500zł. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 26.07.2016 roku.

Dodaj komentarz