Stanek Longin Józef s. Jana ur. 14.02.1935 IPN Lu 555/17 rezydent ps. „Jan” Siedlce

By | Październik 20, 2019

Stanek Longin Józef s. Jana ur. 14.02.1935 IPN Lu 555/17 rezydent ps. „Jan” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponadto ukończył  specjalistyczne szkolenie dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Członek PZPR. Emerytowany wieloletni funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL. We wniosku z dnia 20.11.1986r. o pozwolenie na pozyskanie jego osoby w charakterze rezydenta porucznik Szyndler napisał między innymi: //..//……..Charakterystyka rezydenta W/wymieniony był długoletnim pracownikiem resortu spraw wewnętrznych. Służbę w organach rozpoczął 1.10.1960r jako oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KPMO w Wałczu. W okresie 7.09.61r – 31.07.62r odbywał przeszkolenie w rocznej Oficerskiej Szkole Funkcjonariuszy SB w Legionowie, po ukończeniu której został skierowany do pracy w Referacie SB KP MO w Wałczu po pionie Wydziału II. Przez krótki okres prowadził pracę po zagadnieniach Wydziału III. Z chwilą wprowadzenia nowego podziału administracyjnego zostaje mianowany st. insp. Wydziału II SB w KWMO w Pile. Służbę pełnił w m. Wałcz. Od 1.01.75r zostaje przeniesiony na własną prośbę do pracy w Wydziale II KWMO w Siedlcach. W czerwcu 1980r zostaje odwołany z zajmowanego stanowiska w Wydz. II i przeniesiony na etat st. insp.  sekcji zezwoleń i opiniowania w Wydz. Ogólnym WUSW w Siedlcach. Na stanowisku tym pracował do 1.07.82r. Od lipca 1982r do chwili odejścia na emeryturę pracował jako st. insp. d/s specjalnych w Wydziale Inspekcji, WUSW w Siedlcach. W/wym. posiada duże doświadczenie zawodowe oraz zna doskonale zasady pracy operacyjnej. W miejscu pracy i zamieszkania posiadał b. dobrą opinię.//..//…….. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 25.11.1986r. por. Stanisław Szyndler st. Insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał umowę-zobowiązanie o współpracy z organami bezpieczeństwa w zamian za miesięczny ekwiwalent w wysokości 7.000zł. Łącznie 27 razy pokwitował odbiór pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB na łączną kwotę 175 tys. złotych. Celem pozyskania była dalsza rozbudowa sieci osobowych źródeł informacji na kierunku zachodnioniemieckim do obsługi postanowiono wykorzystać wiedzę i doświadczenie rezydenta ze względu na braki kadrowe w Wydz. II WUSW w Siedlcach. Współpraca została zakończona 17.02.1989r. a jego akta zostały złożone w WZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy prowadził między innymi następujących tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa: TW ps. „Karnisz” (Sadłowski Józef), TW ps. „Mirek” (Jóźwik Józef), TW ps. „Rafał” (Gałachowski Marian Leszek). W archiwach IPN znajdują się 142 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z akt rezydenta ps. Jan została zdjęta 27.07.2016 roku.

Dodaj komentarz