Piłat Bogdan s. Czesława ur. 13.02.1950 IPN Lu 555/48 TW ps. „Siekiera” nr. ewid. 7894 Siedlce

By | Lipiec 22, 2019

Piłat Bogdan s. Czesława ur. 13.02.1950 IPN Lu 555/48 TW ps. „Siekiera” nr. ewid. 7894 Siedlce

Mieszkaniec Siedlce. Wykształcenie wyższe o specjalności inżynier budowlany. Zatrudniony na stanowisku naczelnego inżyniera w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju  20.12.1985r. por. Jerzy Teterycz kier. Sekcji I Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Siekiera”. W charakterystyce TW ps. „Siekiera”, którą wystawił 11.04.1990r. st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Paweł Piątek możemy przeczytać: ……//..//….. W/wym. pozyskany został do współpracy w dniu 20.12.1985r. na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania była realizacja zadań w sprawie obiektowej krypt. „ARIZONA”. Bezpośrednio po pozyskaniu tw wyjechał do USA gdzie realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe. Do Polski powrócił w maju 1989r. Z tw odbyto 3 spotkania. Kontrolowany jest za pomocą innych osobowych źródeł informacji. Nie był wynagradzany finansowo. Dwukrotnie udzielano mu pomocy w przyśpieszeniu uzyskania paszportów. Tw jest osobą spostrzegawczą, posiadającą łatwość w formułowaniu myśli, cieszy się zaufaniem w gronie znajomych. Aktualnie przebywa na terenie kraju. Z uwagi na aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju i w resorcie MSW tw zmienił stosunek do naszych organów, unika spotkań, niechętnie rozmawia telefonicznie z pracownikiem go obsługującym. //..//… Ostatecznie współpraca z tw ps. „Siekiera” została rozwiązana 23.07.1990r. a jego akta zostały 31.07.1990r. złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 90 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016r.

Dodaj komentarz