Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki

By | Lipiec 22, 2019

Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki

Ostrowski Jacek s. Ryszarda ur. 20.09.1961 IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr. ew. 8489 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Warszawskiej, aktualnie studiujący za Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 17.03.1987r. ppor. Tadeusz Bogucki insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „J-23”. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „J-23” opracowanym 24.06.1987r. przez ppor. Tadeusza Boguckiego insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy między innymi przeczytać: //..//…..KIERUNKOWY PLAN wykorzystania tw. ps. „J-23” nr. ewid. 8489 w okresie czerwiec 1987 –czerwic 1989. Mając na uwadze możliwości tw wynikające z procesu opracowania jak również naturalne możliwości wyjazdów do kk wykorzystanie będzie przebiegało w następujących kierunkach:                                                                                                     1) rozpoznanie środowiska R. DUCKWORTHA z możliwością działań typu operacyjnego.                                                                                                                                                   2) informowanie o kontaktach obywateli PRL i kk poznanych w trakcie pobytu w kk.                                                                                                                                                          3)  ujawnianie zainteresowania problematyką oraz obiektami o istotnym znaczeniu dla PRL, ze strony ob. PRL i kk.                                                                                                 4) inne zagadnienia wynikające z aktualnych możliwości tw i potrzeb Wydz. II.                                                                                                                                                                     W trakcie spotkań z tw prowadzone będą szkolenia obejmujące następujące zagadnienia: zasady konspiracji pracy sposoby samokontroli i legendowania działań tw formy i metody działań przeciwnika postępowanie w sytuacjach trudnych.                                                                                                                                                                       W przypadku użycia tw do działań ofensywnych zostanie opracowany szczegółowy plan szkolenia tw. Kontrola tw. ps. „J-23” będzie realizowana poprzez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zlecanie zadań kontrolnych.                                                                                                                                                                                                                                                                     analizę i porównywanie otrzymanych informacji. Wynagrodzenie tw będzie warunkowane wartością przekazywanych informacji oraz bieżącą sytuacją operacyjną. //..//……Współpraca z TW ps. „J-23” została zakończona 16.07.1990r. a 31.07.1990r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się  212 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016r.

Dodaj komentarz