Matuszczak Andrzej Wojciech s. Wojciecha ur. 08.02.1940 IPN Lu 555/15 TW ps. „A” nr. ew. 7502 Łosice

By | Lipiec 22, 2019

 

Matuszczak Andrzej Wojciech s. Wojciecha ur. 08.02.1940 IPN Lu 555/15 TW ps. „A” nr. ew. 7502 Łosice

Mieszkaniec łosic. Wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności w zakresie ekonomii pracy i polityki społecznej. Zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach na stanowisku starszego inspektora ds. Obrony Cywilnej. Do współpracy z SB pozyskał go 21.02.1985r na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju kpt. Tadeusz Wielogórski st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „A”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat o uciekinierskim małżeństwie z Polski Marii i Wiesława Witkowskich zamieszkałym aktualnie w Australii. We wniosku wystawionym przez kpt. Wielogórskiego o rozwiązanie współpracy z tw ps. „A” możemy między innymi przeczytać: //..//…..T.w. ps. „A” Nr. ewidencji 7502 1 1) Powód rozwiązania współpracy *) TW. ps. „A” pozyskany został do współpracy w dn. 21.02.1985 r na podstawie współodpowiedzialności celem: – wyjaśnienia sytuacji związanej z listem i dokumentami otrzymanymi od rodziny uciekinierskiej /małżeństwo Maria Wiesław Witkowscy z Siedlec/ zamieszkałej w Australii, ewentualnego wykorzystania go do inspiracji wobec Witkowskiego w zakresie sprawa którymi wykazywał zainteresowanie w kontaktach korespondencyjnych z Polską. W toku współpracy tw.  ps. „A” chętnie udzielał wyjaśnień i informacji w sprawie Witkowskich oraz udzielił zgody na uczestnictwo w inspiracji. Wobec tego, całość materiałów przesłano do Wydz. XII Dep. II MSW do konsultacji i ewentualnego opracowania kombinacji. W odpowiedzi Wydz. XII Dep. II MSW wyraził następującą opinię:  aktualnie należy zrezygnować z odpowiedzi na list /m.in. z uwagi na fakt iż od jego otrzymania nastąpił dość długi okres czasu i spowodowanie wysłania go mogłoby sugerować odbiorcy inicjatywę Służby Bezpieczeństwa/ podjęcie działań może nastąpić z chwilą zaistnienia nowej dogodnej sytuacji. W toku dalszej pracy operacyjnej m.in. ustalono, że rodzina Witkowskich nie zamierz w najbliższym czasie przyjechać do Polski i zrezygnowała z prób nacisku i szantażu wobec tw. ps. „A” i jego rodziny; tw. ps. „A” został pod koniec 1985r. pracownikiem politycznym w KW PZPR w Białej Podlaskiej, w kk kontaktów nie posiada. ewentualnie w przyszłości możliwości operacyjne tw. ps. „A” w zakresie uzyskiwania informacji interesujących pion II i I MSW są i będą minimalne. 2. W związku z powyższym postanowiono – rozwiązać współpracę z tw. ps. „A” z powodu braku możliwości realizacji zadań po pionie I i II MSW. informacje o rodzinie uciekinierskiej Witkowskich przekazać do tut. Wydz. II. //..//… Współpraca z tw. ps. „A” została zakończona 10.08.1987r. z powodu braku możliwości operacyjnych tw. a 19.02.1987r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” ZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 120 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 26.07.2016r.

 

Dodaj komentarz