Lucht Stanisław s. Władysława ur. 31.01.1951 IPN Lu 555/77 TW ps. „Kos” nr. rej. 1833 Borki Kosy k. Siedlec

By | Lipiec 22, 2019

 

Lucht Stanisław s. Władysława ur. 31.01.1951 IPN Lu 555/77 TW ps. „Kos” nr. rej. 1833 Borki Kosy k. Siedlec

Mieszkaniec miejscowości Borki Kosy. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zawód wyuczony rolnik. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu w PKP RS Siedlce. Do współpracy z organami zwiadu WOP w Terespolu został pozyskany 15.07.1985  roku. Werbunku dokonał na zasadzie dobrowolności por. Waldemar Szerement of. oper. GPK w Terespolu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Kos”.  W jego charakterystyce, którą wystawił 210.11.1987r. por. Waldemar Szerement możemy między innymi przeczytać: //..//……CHARAKTERYSTYKA tajnego współpracownika ps. „KOS” Nr. ewid. 1833. Tajny współpracownik ps. „Kos” pozyskany został dotajnej współpracy z organami zwiadu WOP w dniu 15.07.1985r. W toku współpracy odbyto z tą jednostką 24 spotkania uzyskując 14. Informacji. Przekazywane informacje dotyczyły środowiska drużyn konduktorskich PKP RS Siedlce, tj. osób przekraczających granicę do ZSRR. Uzyskane informacje od tej jednostki były charakteru ogólnego i charakteryzujące powierzchownie, płytko sygnalizowane problemy. W toku współpracy dało się odczuć, że tw zna głębiej sytuację, ale nie chce mówić nic bliżej o swoim środowisku traktując to, jako solidarność z kolegami. Zaobserwowano również, że posiada on skłonność do przemytu towarów do ZSRR i skłonności ne udało się wyeliminować. Występowały tez przypadki nieprzybywania na spotkania, bądź tłumaczenie się tw, że ma zbyt mało czasu, zajęty pracą w gospodarstwie i nie może poświęcić dużo czasu na spotkania. Powyższe fakty poza oficjalną deklaracją, nie rzutowały na współpracę w sposób właściwy. W związku z powyższym, że niecelowe jest podtrzymywanie dalszej współpracy z tą jednostką ze względu na brak zaangażowania. //..//….. Z czynnej sieci agenturalnej TW ps. „Kos” został wyeliminowany 18.01.1988r. W archiwach IPN znajdują się 96 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 1.04.2016 roku.

Dodaj komentarz