Cetnar Bogdan Antoni s. Jana ur. 26.11.1956r. IPN Lu 00414/591 TW ps. „Antek” nr. rej. 6126 Wólka Kobyla gm. Skórzec

By | Lipiec 22, 2019

 

Cetnar Bogdan Antoni s. Jana ur. 26.11.1956r. IPN Lu 00414/591 TW ps. „Antek” nr. rej. 6126 Wólka Kobyla gm. Skórzec

Mieszkaniec Wólki Kobylej gm. Skórzec. Z zawodu technik budowlany pracujący w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Siedlcach na stanowisku instruktora brygadzisty nauki zawodu. W jego charakterystyce wystawionej 17.09.1989r. przez st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach ppor. M. Kurowskiego możemy przeczytać: //..// TW ps. „Antek” nr. rej. 6126 do współpracy został pozyskany w dniu 10.03.1982 roku przez ppor. Zbigniewa Skrzypca na podstawie materiałów obciążających. Od samego początku współpracy TW unikał spotkań i kilkakrotnie stwierdził, że chciałby zakończyć kontakty z SB. Bardziej intensywna współpraca rozpoczęła się z chwilą przejęcia na kontakt TW przez ppor. Witolda Dąbrowskiego w dniu 22.08.1983r. Od tej daty TW dość regularnie przychodził na spotkania i przekazywał informację. Z dniem 14.11.1984r. TW rozpoczął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego ochranianego operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim „Handel” i na polecenie Naczelnika Wydziału został przekazany w dniu 19.12.1984r. na kontakt chor. M. Kurowskiego. W trakcie przekazania TW poważnie stwierdził, że chce zakończyć kontakty z SB. Na prośbę ppor. W. Dąbrowskiego zgodził się na dalszą współpracę pod warunkiem, że spotkania nie będą się odbywały regularnie, lecz tylko wtedy, kiedy się z nim umówimy. Z tego powodu został przekwalifikowany na źródło sygnalizacyjne. W trakcie dalszej współpracy TW przekazywał wprawdzie informacje, ale tylko takie, które uważał, że może przekazać SB. Nie przedstawiały jednak one większej wartości ( w pewnym stopniu wynikało to z tego, że TW był zatrudniony w małym zakładzie podległym WPHW). W grudniu 1988r. tutejszy Wydz. d/w z PG wszczął przeciw TW postępowanie przygotowawcze o protekcyjną sprzedaż mebli. Postępowanie to zostało umorzone z uwagi na brak dostatecznych dowodów.//..//W sierpniu TW przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwym i wszczął bójkę z jednym z podległych mu pracowników. Bójkę tą po za współpracownikami widziało wiele osób postronnych. Ponadto do dyrekcji WPHW wpłynął anonim, iż TW miał już wiele podpadek jednak w stosunku do niego nie są wyciągane konsekwencje, gdyż jest kuzynem dyrektora, a ponadto bardzo często piją razem alkohol. Za powyższe TW miał już być zwolniony z pracy. Ostatecznie dyr. WPHW zgodziła się na rozwiązanie umowy, ale w trybie ustawowym. Aktualnie TW pozostaje bez pracy. Uważam, że współpracę z TW ps. „Antek” należy zakończyć a Teczkę Personalną i Teczkę Pracy złożyć w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. Ostatecznie współpracę z TW ps. „Antek” zakończono 18.09.1989 roku. Podczas współpracy nie był wynagradzany pieniężnie, ale SB anulowała mu karę wystawioną przez Kolegium ds. Wykroczeń. IPN zachowało się 51 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz