Paśnicki Stefan s. Stefana ur. 09.08.1942 IPN Lu 00525/113 TW ps. „Andrzej” nr. rej.9785 Rębków pow. Garwolin kontrwywiad wojskowy

By | Lipiec 9, 2019

Mieszkaniec miejscowości Rębków powiat Garwolin. Wykształcenie 3 klasy szkoły zawodowej. Z zawodu betoniarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na podstawie uczuć patriotycznych 24.12.1962 roku werbunku dokonał kpt. Zbigniew Bąk st. pomocnik Szefa Oddziału WSW w Lublinie podczas odbywania służby wojskowej w baterii szkolnej 5 pułku artylerii. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z organami kontrwywiadu WSW przyjmując pseudonim konspiracyjny „Andrzej”. Celem werbunku było rozpoznanie elewów szkoły podoficerskiej posiadających rodziny w krajach kapitalistycznych. W okresie współpracy był 5 razy wynagradzany pieniężnie za dobrą współpracę na łączną kwotę 600 złotych. Współpraca została zakończona 28.05.1966 roku ze względu na zdemobilizowanie jego z wojska, jako podoficera nadterminowego. W związku z tym własnoręcznie napisał zobowiązanie, że fakt współpracy z organami WSW zachowa w tajemnicy. W archiwach IPN znajdują się 33 dokumenty dotyczące jego osoby. Więcej informacji na temat jego można przeczytać poniżej w zamieszczonych informacjach.

Dodaj komentarz